Blog

Μείνετε ενημερωμένοι

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 50% ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

Ψηφιακό Βήμα

 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 50.000.000 € 

Προϋπολογισμός ύψους επένδυσης: 5.000€ έως 50.000 € 

Ποσοστό ενίσχυσης: 50%

Διάρκεια υλοποίησης επένδυσης: 12 μήνες από την ημερομηνία απόφασης 

Έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών: από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης

Δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και το 40% 

 

Γράφει ο Απόστολος Χριστοδουλάκης

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες: 

 1. λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε, ατομικές  επιχειρήσεις και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011, Συνεταιρισμοί, Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.)
 2. έχουν κλείσει μέχρι 31/12/2017 2 τουλάχιστον χρήσεις
 3. διαθέτουν ένα τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ
 4. μπορούν να μεταβούν σε υψηλότερη ψηφιακή βαθμίδα από την αρχική σύμφωνα με το σχετικό ερωτηματολόγιο.
 5. κατέχουν τουλάχιστον το 60% της ιδιωτικής συμμετοχής
 6. λειτουργούν νόμιμα
 7. εμφανίζουν τουλάχιστον ένα θετικό (μεγαλύτερο του μηδενός) αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων την τελευταία τριετία.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 • το σύνολο των ΚΑΔ εκτός από την πρωτογενή παραγωγή και το χονδρικό/λιανικό εμπόριο που σχετίζονται με αυτή καθώς και η εστίαση.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 • εξοπλισμός ενσύρματου και ασύρματου δικτύου, 
 • ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 
 • εξοπλισμός γραφείου (projectors, scanners, printers, bar code readers κλπ)
 • λογισμικά γραφείου (antivirus, ERP, CRM κλπ)
 • αναβάθμιση/ανάπτυξη ιστοσελίδας, e-shop, ανάπτυξη συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών
 • υπηρεσίες hosting, social media marketing
 • σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου
 • μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

 

Η ηλεκτρονική υποβολή γίνεται από 11/06/2018 έως 17/9/2018

Μετά τη 2η τροποποίηση η καταληκτική ημερομηνία μετατίθεται στις 31/10/2018.

Νέα καταληκτική ημερομηνία στις 15/11/2018.

 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε άμεσα στο 2105758594 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (κος Τσακός).

 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 100% ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ CLLD/ LEADER

 

Περιοχή εφαρμογής: Επιλεγμένοι Δήμοι στις Περιφερειακές ενότητες Αρκαδίας, Αργολίδας και Λακωνίας.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 2.363.600 € 

Προϋπολογισμός ύψους επένδυσης: από 0 € μέχρι 600.000 €

Ποσοστό ενίσχυσης: έως 100% (για επενδύσεις χωρίς κέρδη)

Επιλεξιμότητα δαπανών: από την ημερομηνία οριστικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

 

Γράφει ο Απόστολος Ελ. Χριστοδουλάκης

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 • ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους
 • Φορείς Δημοσίου Τομέα, 
 • Ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα.
 • Δικαιούχοι στην εν λόγω δράση δύναται να είναι και η ΟΤΔ ή μέλος αυτής.

 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΕΡΓΑ

 • Στήριξη  για  υποδομές  μικρής  κλίμακας  (ενδεικτικά: ύδρευση,  αποχέτευση, οδοποιία  εντός  οικισμού)
 • Παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία.
 • Σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές.
 • Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων.
 • Πολιτιστικά / συνεδριακά κέντρα, μουσεία, μύλοι, γεφύρια.
 • Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.
 • Πρόληψη και αποκατάσταση  δασών  και  δασικών  εκτάσεων  από  πυρκαγιές  και  άλλες  φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα.

 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 1. Κτιριακές εγκαταστάσεις και έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου
 2. Μηχανολογικός εξοπλισμός
 3. Λοιπός εξοπλισμός
 4. Εξοπλισμός ΑΠΕ
 5. Μελέτες που σχετίζονται με εκτέλεση του έργου 
 6. Διαμόρφωση Χώρων
 7. Δαπάνες για απόκτηση γης
 8. Δαπάνες απαλλοτριώσεων
 9. Αγορά μεταφορικών μέσων για την εξυπηρέτηση ευπαθών ομάδων.
 10. Μελέτες εφαρμογής και πιστοποίησης ISO
 11. Ανάπτυξη Λογισμικού
 12. Διαφημιστικές καταχωρήσεις.

 

 

Η ηλεκτρονική υποβολή γίνεται  από 14/5/2018 έως και 14/9/2018.

 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε άμεσα στο 2105758594 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (κος Τσακός).

 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 100% ΣΤΗΝ ΛΑΡΙΣΣΑ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ CLLD/ LEADER

Περιοχή εφαρμογής: το σύνολο των Δήμων Αγιάς , Ελασσόνας , Κιλελέρ, Τεμπών, Τυρνάβου , Φαρσάλων και Λάρισας  εκτός της Δημοτικής Κοινότητας Λάρισας Κατ’ εξαίρεση, εντός της Δημοτικής Κοινότητας Λάρισας επιτρέπεται η υλοποίηση πράξεων στους οικισμούς Αμφιθέας και Κουλουρίου.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 2.160.200 € 

Προϋπολογισμός ύψους επένδυσης: από 0 € μέχρι 600.000 €

Ποσοστό ενίσχυσης: έως 100% (για επενδύσεις χωρίς κέρδη)

Γράφει ο Απόστολος Ελ. Χριστοδουλάκης

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 • ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους
 • Φορείς Δημοσίου Τομέα, 
 • Ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα.
 • Δικαιούχοι στην εν λόγω δράση δύναται να είναι και η ΟΤΔ ή μέλος αυτής.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΕΡΓΑ

 • Ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια.
 • Παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία.
 • Σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές.
 • Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων.
 • Πολιτιστικά / συνεδριακά κέντρα, μουσεία, μύλοι, γεφύρια.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 1. Κτιριακές εγκαταστάσεις και έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου
 2. Μηχανολογικός εξοπλισμός
 3. Λοιπός εξοπλισμός
 4. Εξοπλισμός ΑΠΕ
 5. Μελέτες που σχετίζονται με εκτέλεση του έργου 
 6. Διαμόρφωση Χώρων
 7. Δαπάνες για απόκτηση γης
 8. Δαπάνες απαλλοτριώσεων
 9. Αγορά μεταφορικών μέσων για την εξυπηρέτηση ευπαθών ομάδων.
 10. Μελέτες εφαρμογής και πιστοποίησης ISO
 11. Ανάπτυξη Λογισμικού
 12. Διαφημιστικές καταχωρήσεις.

Η ηλεκτρονική υποβολή γίνεται από 2/7/2018 έως 10/9/2018

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε άμεσα στο 2105758594 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (κος Τσακός).

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 100% ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ CLLD/ LEADER

 

Περιοχή εφαρμογής: Περιφερειακή Ενότητα Χανίων (επιλεγμένες δημοτικές ενότητες).

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 1.470.200 € 

Προϋπολογισμός ύψους επένδυσης: από 0 € μέχρι 600.000 €

Ποσοστό ενίσχυσης: έως 100% (για επενδύσεις χωρίς κέρδη)

 

Γράφει ο Απόστολος Ελ. Χριστοδουλάκης

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 • ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους
 • Φορείς Δημοσίου Τομέα, 
 • Ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα.
 • Δικαιούχοι στην εν λόγω δράση δύναται να είναι και η ΟΤΔ ή μέλος αυτής.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΕΡΓΑ

 • Παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία.
 • Σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές.
 • Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων.
 • Πολιτιστικά / συνεδριακά κέντρα, μουσεία, μύλοι, γεφύρια.
 • Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 1.  Κτιριακές εγκαταστάσεις και έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου
 2. Μηχανολογικός εξοπλισμός
 3. Λοιπός εξοπλισμός
 4. Εξοπλισμός ΑΠΕ
 5. Μελέτες που σχετίζονται με εκτέλεση του έργου 
 6. Διαμόρφωση Χώρων
 7. Δαπάνες για απόκτηση γης
 8. Δαπάνες απαλλοτριώσεων
 9. Αγορά μεταφορικών μέσων για την εξυπηρέτηση ευπαθών ομάδων
 10. Μελέτες εφαρμογής και πιστοποίησης ISO
 11. Ανάπτυξη Λογισμικού
 12. Διαφημιστικές καταχωρήσεις

 

 

Η ηλεκτρονική υποβολή γίνεται  έως και  30/08/2018

 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε άμεσα στο 2105758594 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (κος Τσακός).

 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΩΣ 50% ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών

 

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ηπείρου

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 4.615.000 € 

Προϋπολογισμός ύψους επένδυσης: 50.000€ έως 400.000 € Ποσοστό ενίσχυσης: έως 75%

Διάρκεια υλοποίησης επένδυσης: 24 μήνες από την ημερομηνία απόφασης 

Έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών: μετά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.

Δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και το 40% 

 

Γράφει  ο Απόστολος Ελ. Χριστοδουλάκης

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες: 

 • Έχουν κλείσει 2 τουλάχιστον χρήσεις κατά την υποβολή της πρότασης (έναρξη πριν την 1.1.2016).
 • Λειτουργούν με μία από τις ακόλουθες μορφές: Α.Ε., ΕΠΕ, Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιρισμοί ή ατομικές επιχειρήσεις
 • Τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία
 • Δεν είναι προβληματικές.
 • Δεν έχουν επιβληθεί στην επιχείρηση πρόστιμα τα οποία έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 • Μεταποίηση προϊόντων πρωτογενή τομέα
 • Βιομηχανία της εμπειρίας
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και νεανική επιχειρηματικότητα.
 • Υγεία και ευεξία

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 • Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος- Μεταφορικά Μέσα 
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός- Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας 
 • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας -Προβολή – Προώθηση - Συμμετοχή σε Εκθέσεις 
 • Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού και υπηρεσιών Φοροτεχνικού και Νομικού Συμβούλου 
 • Λογισμικά και Υπηρεσίες Παραμετροποίησης Λογισμικού -Σύνταξη και Παρακολούθηση Επενδυτικού Σχεδίου
 • Λειτουργικές δαπάνες επιχείρησης 

 

 

Η ηλεκτρονική υποβολή γίνεται  από  10/7/2018 έως και 10/9/2018

 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε άμεσα στο 2105758594 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (κος Τσακός).

 


Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/vhosts/christodoulakiscorp.gr/public_html/templates/rt_anacron/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/vhosts/christodoulakiscorp.gr/public_html/templates/rt_anacron/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/vhosts/christodoulakiscorp.gr/public_html/templates/rt_anacron/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/vhosts/christodoulakiscorp.gr/public_html/templates/rt_anacron/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/vhosts/christodoulakiscorp.gr/public_html/templates/rt_anacron/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/vhosts/christodoulakiscorp.gr/public_html/templates/rt_anacron/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/vhosts/christodoulakiscorp.gr/public_html/templates/rt_anacron/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/vhosts/christodoulakiscorp.gr/public_html/templates/rt_anacron/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/vhosts/christodoulakiscorp.gr/public_html/templates/rt_anacron/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/vhosts/christodoulakiscorp.gr/public_html/templates/rt_anacron/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/vhosts/christodoulakiscorp.gr/public_html/templates/rt_anacron/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/vhosts/christodoulakiscorp.gr/public_html/templates/rt_anacron/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/vhosts/christodoulakiscorp.gr/public_html/templates/rt_anacron/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/vhosts/christodoulakiscorp.gr/public_html/templates/rt_anacron/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/vhosts/christodoulakiscorp.gr/public_html/templates/rt_anacron/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/vhosts/christodoulakiscorp.gr/public_html/templates/rt_anacron/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/vhosts/christodoulakiscorp.gr/public_html/templates/rt_anacron/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/vhosts/christodoulakiscorp.gr/public_html/templates/rt_anacron/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/vhosts/christodoulakiscorp.gr/public_html/templates/rt_anacron/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/vhosts/christodoulakiscorp.gr/public_html/templates/rt_anacron/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/vhosts/christodoulakiscorp.gr/public_html/templates/rt_anacron/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/vhosts/christodoulakiscorp.gr/public_html/templates/rt_anacron/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/vhosts/christodoulakiscorp.gr/public_html/templates/rt_anacron/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/vhosts/christodoulakiscorp.gr/public_html/templates/rt_anacron/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/vhosts/christodoulakiscorp.gr/public_html/templates/rt_anacron/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/vhosts/christodoulakiscorp.gr/public_html/templates/rt_anacron/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/vhosts/christodoulakiscorp.gr/public_html/templates/rt_anacron/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/vhosts/christodoulakiscorp.gr/public_html/templates/rt_anacron/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/vhosts/christodoulakiscorp.gr/public_html/templates/rt_anacron/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/vhosts/christodoulakiscorp.gr/public_html/templates/rt_anacron/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/vhosts/christodoulakiscorp.gr/public_html/templates/rt_anacron/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/vhosts/christodoulakiscorp.gr/public_html/templates/rt_anacron/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/vhosts/christodoulakiscorp.gr/public_html/templates/rt_anacron/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/vhosts/christodoulakiscorp.gr/public_html/templates/rt_anacron/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/vhosts/christodoulakiscorp.gr/public_html/templates/rt_anacron/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/vhosts/christodoulakiscorp.gr/public_html/templates/rt_anacron/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/vhosts/christodoulakiscorp.gr/public_html/templates/rt_anacron/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/vhosts/christodoulakiscorp.gr/public_html/templates/rt_anacron/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/vhosts/christodoulakiscorp.gr/public_html/templates/rt_anacron/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/vhosts/christodoulakiscorp.gr/public_html/templates/rt_anacron/html/pagination.php on line 135
Σελίδα 6 από 18