Blog

Μείνετε ενημερωμένοι

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 100% ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

 

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Προϋπολογισμός προγράμματος: 3.125.000 €

Προϋπολογισμός ύψους επένδυσης: από 5.000 € έως 15.000 €

Ποσοστό ενίσχυσης: 100 %

Διάρκεια υλοποίησης: 3 μήνες από την απόφαση ένταξης 

 

Γράφει ο Απόστολος Χριστοδουλάκης

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 • να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,
 • να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης
 • να είναι πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις,
 • να έχουν κλείσει πριν την υποβολή της πρότασης τουλάχιστον δύο (2) πλήρης διαχειριστικές χρήσεις  
 • να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: Α.Ε., ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ι.Κ.Ε και ατομικές επιχειρήσεις
 • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης (έκδοση απόφαση ένταξης Πράξης) του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 1. Server, εξοπλισμός δικτύου (router κλπ), ηλεκτρονικοί υπολογιστές και laptop, εξοπλισμός γραφείου (projectors, scanners, printers κλπ), εξοπλισμος ΤΠΕ (π.χ. Bar Code Readers, διαδραστικοί πίνακες)
 2. Εφαρμογές γραφείου, προγράμματα επιχειρηματικών διεργασιών (π.χ. ERPM CRM), εξιεδικευμένα λογισμικά, ανάπτυξη ιστοσελίδας (σε τουλάχιστον 2 γλώσσες), ανάπτυξη ή/και διαχείριση e-shop (σε τουλάχιστον 2 γλώσσες)
 3. Παροχή υπηρεσιών (Συμμετοχή σε Ελληνικές Ηλεκτρονικές Αγορές (e-marketplaces), Digital marketing, μετάφρασης του περιεχομένου ιστοσελίδας, καταχώρησης, μετασχηματισμού και μεταφοράς δεδομένων.

 

 

Έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών: 15/5/2019 

 

Η ηλεκτρονική υποβολή διαρκεί από 4/6/2019 – 5/7/2019  

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε άμεσα στο 2105758594 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΩΣ 65% ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ CLLD/ LEADER

 

Περιοχή εφαρμογής: ∆ήμος Αγκιστρίου, ∆ήμος Αίγινας, ∆ήμων Κυθήρων, ∆ήμος Πόρου, ∆ήμος Σαλαμίνας, ∆ήμος Σπετσών, ∆ήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων, ∆ήμος Ύδρας. 

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 2.210.000 € 

Προϋπολογισμός ύψους επένδυσης: μέχρι 600.000 €

Ποσοστό ενίσχυσης: έως 75% 

Επιλεξιμότητα δαπανών: από την ημερομηνία οριστικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

 

Γράφει ο Απόστολος Χριστοδουλάκης

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Υφιστάμενες, είτε υπό ίδρυση επιχειρήσεις. Ειδικά για τις υπό ίδρυση ατομικές επιχειρήσεις, αρκεί η αίτηση στήριξης ενώ για τα Νομικά Πρόσωπα απαιτείται η κατάθεση καταστατικού ή σχεδίου καταστατικού συνημμένο στην αίτηση στήριξης καθώς και απόκτηση ΑΦΜ. 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΕΡΓΑ

 • Μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων 
 • Επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού, της οικοτεχνίας και των πολυλειτουργικών αγροκτημάτων
 • Επενδύσεις στους τομείς βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση
 • Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντα κλπ)

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 1. Κτιριακές εγκαταστάσεις και έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου
 2. Μηχανολογικός εξοπλισμός
 3. Λοιπός εξοπλισμός
 4. Εξοπλισμός ΑΠΕ
 5. Μελέτες που σχετίζονται με εκτέλεση του έργου 
 6. Διαμόρφωση Χώρων
 7. Δαπάνες για απόκτηση γης
 8. Μελέτες εφαρμογής και πιστοποίησης ISO
 9. Ανάπτυξη Λογισμικού
 10. Διαφημιστικές καταχωρήσεις

 

Η ηλεκτρονική υποβολή γίνεται  από 20/3/2019 έως και 26/7/2019.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε άμεσα στο 2105758594 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΩΣ 65% ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ CLLD/ LEADER

 

Περιοχή εφαρμογής: Δήμοι Βόλβης, Δέλτα, Θερμαϊκού, Θέρμης, Λαγκαδά, Πέλλα – Χορτιάτη, Ωραιοκάστρου.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 3.732.500 € 

Προϋπολογισμός ύψους επένδυσης: μέχρι 600.000 €

Ποσοστό ενίσχυσης: έως 75% 

Επιλεξιμότητα δαπανών: από την ημερομηνία οριστικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

 

Γράφει ο Απόστολος Χριστοδουλάκης

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Υφιστάμενες, είτε υπό ίδρυση επιχειρήσεις. Ειδικά για τις υπό ίδρυση ατομικές επιχειρήσεις, αρκεί η αίτηση στήριξης ενώ για τα Νομικά Πρόσωπα απαιτείται η κατάθεση καταστατικού ή σχεδίου καταστατικού συνημμένο στην αίτηση στήριξης καθώς και απόκτηση ΑΦΜ. 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΕΡΓΑ

 • Μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων 
 • Επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού, της οικοτεχνίας και των πολυλειτουργικών αγροκτημάτων
 • Επενδύσεις στους τομείς βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση
 • Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντα κλπ)

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 1. Κτιριακές εγκαταστάσεις και έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου
 2. Μηχανολογικός εξοπλισμός
 3. Λοιπός εξοπλισμός
 4. Εξοπλισμός ΑΠΕ
 5. Μελέτες που σχετίζονται με εκτέλεση του έργου 
 6. Διαμόρφωση Χώρων
 7. Δαπάνες για απόκτηση γης
 8. Μελέτες εφαρμογής και πιστοποίησης ISO
 9. Ανάπτυξη Λογισμικού
 10. Διαφημιστικές καταχωρήσεις.

 

Η ηλεκτρονική υποβολή γίνεται  από 27/3/2019 έως και 25/6/2019.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε άμεσα στο 2105758594 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 100% ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ CLLD/ LEADER

 

Περιοχή εφαρμογής: Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου (Δήμοι Αγίου Βασιλείου, Αμαρίου, Ανωγείων, Μυλοποτάμου και Ρεθύμνου και Ηρακλείου (Δήμος Γόρτυνας, Μαλεβιζίου, Φαιστού).

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 2.045.300 € 

Προϋπολογισμός ύψους επένδυσης: μέχρι 600.000 €

Ποσοστό ενίσχυσης: 45% έως 65% 

 

Γράφει ο Απόστολος Χριστοδουλάκης

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 • Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής υφιστάμενες, είτε υπό ίδρυση επιχειρήσεις, με την προϋπόθεση να εντάσσονται σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) και Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.)όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του Ν.4430/2016
 • Άτομα με αναπηρία (Α.ΜΕ.Α.) 
 • Γυναικείοι Συνεταιρισμοί βάσει των Ν. 4384/2016 και 4015/2011
 • Συλλογικά σχήματα όπου συμμετέχουν γυναίκες σε ποσοστό 100 % (εξαιρούνται οι Ανώνυμες εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης)
 • Νέοι έως και 35 ετών και συλλογικά σχήματα όπου συμμετέχουν νέοι έως και 35 ετών σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο από 50 % (εξαιρούνται οι Ανώνυμες εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης)
 • Γυναίκες αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΕΡΓΑ

 • Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν
 • Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού
 • Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου
 • Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κ.λπ.)  
 • Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων
 • Μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν
 • Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 1. Κτιριακές εγκαταστάσεις και έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου
 2. Μηχανολογικός εξοπλισμός
 3. Λοιπός εξοπλισμός
 4. Εξοπλισμός ΑΠΕ
 5. Μελέτες που σχετίζονται με εκτέλεση του έργου 
 6. Διαμόρφωση Χώρων
 7. Μελέτες εφαρμογής και πιστοποίησης ISO
 8. Ανάπτυξη Λογισμικού
 9. Διαφημιστικές καταχωρήσεις.

 

Η ηλεκτρονική υποβολή γίνεται 13/3/2019 έως και 17/06/2019

 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε άμεσα στο 2105758594 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΩΣ 65 % ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ CLLD/ LEADER

 

Γράφει ο Απόστολος Χριστοδουλάκης

 

Περιοχή εφαρμογής: Το σύνολο των Δημοτικών – Τοπικών Κοινοτήτων των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης και Γρεβενών εξαιρουμένων των Δημοτικών Κοινοτήτων Κοζάνης και Πτολεμαΐδας οι οποίοι ξεπερνούν σε πληθυσμό τους 15.000 κατοίκους.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 3.880.000 € 

Προϋπολογισμός ύψους επένδυσης: μέχρι 600.000 €

Ποσοστό ενίσχυσης: έως 65% 

Επιλεξιμότητα δαπανών: από την ημερομηνία οριστικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Υφιστάμενες, είτε υπό ίδρυση επιχειρήσεις. Ειδικά για τις υπό ίδρυση ατομικές επιχειρήσεις, αρκεί η αίτηση στήριξης ενώ για τα Νομικά Πρόσωπα απαιτείται η κατάθεση καταστατικού ή σχεδίου καταστατικού συνημμένο στην αίτηση στήριξης καθώς και απόκτηση ΑΦΜ. 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΕΡΓΑ

 • Μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων 
 • Επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού, της οικοτεχνίας και των πολυλειτουργικών αγροκτημάτων
 • Επενδύσεις στους τομείς βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση
 • Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντα κλπ)

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 1. Κτιριακές εγκαταστάσεις και έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου
 2. Μηχανολογικός εξοπλισμός
 3. Λοιπός εξοπλισμός
 4. Εξοπλισμός ΑΠΕ
 5. Μελέτες που σχετίζονται με εκτέλεση του έργου 
 6. Διαμόρφωση Χώρων
 7. Δαπάνες για απόκτηση γης
 8. Μελέτες εφαρμογής και πιστοποίησης ISO
 9. Ανάπτυξη Λογισμικού
 10. Διαφημιστικές καταχωρήσεις.

 

Η ηλεκτρονική υποβολή γίνεται  από 13/3/2019 έως και 10/7/2019.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε άμεσα στο 2105758594 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Σελίδα 4 από 18