Υπηρεσίες

Τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς  

Η διαχείριση της Μισθοδοσίας είναι από τις πιο ουσιώδεις και δύσκολες εργασίες σε μία επιχείρηση.

Με την ανάθεση της διαχείρισης της μισθοδοσίας σας στην «Χριστοδουλάκης Ελ. Απόστολος» μπορείτε να είστε ήρεμοι και σίγουροι ότι οι σχέσεις σας με τους εργαζόμενους και το κράτος θα είναι άριστες.

Ταυτόχρονα, γνωρίζετε ότι παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας ώστε σε κάθε περίπτωση το εργατικό σας κόστος να βρίσκεται στα σωστά επίπεδα.

misthodosia

H «Χριστοδουλάκης Ελ. Απόστολος» εξυπηρετεί επιχειρήσεις αλλά και φυσικά πρόσωπα, σε θέματα όπως:

  • Συμβάσεις Πλήρους ή Μερικής Απασχόλησης
  • Προσλήψεις και Αμοιβές Μισθωτών
  • Μισθοδοσία Προσωπικού
  • Άδειες και Επιδόματα
  • Απολύσεις και Αποζημιώσεις
  • ΙΚΑ, Ασφαλιστικά Ταμεία, Παρακρατήσεις Φόρων
  • Νομική Αντιμετώπιση Διαφορών Εργοδότη-Εργαζομένου-Προσφυγές
  • Επιδοτούμενα προγράμματα ανέργων