Υπηρεσίες

Τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς  

forologia

Παρά τις συνεχείς προσπάθειες του κράτους να ελαχιστοποιήσει τις επιλογές που έχουν οι επιχειρήσεις να μειώσουν τους φόρους τους, υπάρχουν συγκεκριμένα βήματα που μπορούν να μας οδηγήσουν σε χαμηλότερα φορολογικά βάρη.

Η ομάδα μας που ειδικεύεται στα φορολογικά, παρέχει εξατομικευμένη συμβουλευτική σε θέματα φορολογίας.

Σε επίπεδο επιχειρήσεων, οι αυξημένες υποχρεώσεις για υποβολές δηλώσεων στο κράτος, οι εντατικοί φορολογικοί έλεγχοι και τα αυστηρά πρόστιμα μη εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, κάνουν την επιχείρηση να ασχολείται περισσότερο με τη συλλογή και απόδοση φόρων για το κράτος, παρά για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της.

Στην «Χριστοδουλάκης Ελ. Απόστολος» προσφέρουμε ένα εύρος υπηρεσιών που βοηθά την επιχείρηση να μειώσει τις φορολογικές της υποχρεώσεις και να απαλλαχθεί από το βάρος της συμμόρφωσης με τη φορολογική νομοθεσία. Οι υπηρεσίες μας ξεκινούν από τη συμβουλευτική για την επιλογή της καταλληλότερης μορφής επιχείρησης και περιλαμβάνουν τακτικές που οδηγούν στην εκμετάλλευση όλων των περιθωρίων φορολογικών ελαφρύνσεων, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζουν τη φορολογική συμμόρφωση:

  • Ενάρξεις, Μετατροπές, Συγχωνεύσεις, Διάσπαση και Λύση Εταιριών
  • Φορολογία Εισοδήματος Εταιριών και Ατομικών Επιχειρήσεων
  • Φορολογία Ακινήτων
  • Φορολογία Μεταβιβάσεων, Γονικών Παροχών
  • Αντιμετώπιση Φορολογικών Ελέγχων και Περαίωση
  • Φορολογικές Δηλώσεις

-ΔΩΡΕΑΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ CHECK-UP-

Προσφέρουμε μία ώρα δωρεάν συμβουλευτική με εξειδικευμένο φορολογικό σύμβουλο, χωρίς καμία υποχρέωση και με απόλυτη εχεμύθεια.
Σε αυτήν τη μία ώρα θα συζητήσετε ό,τι σας απασχολεί στην περίπτωσή σας.