Υπηρεσίες

Τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς  

elegktikiΟι έλεγχοι παρέχουν στην επιχείρηση αξιόπιστη και πολύτιμη πληροφορία για την επίτευξη των μελλοντικών της στόχων.

Είτε προληπτικά, ενόψει φορολογικών ελέγχων, είτε ενσωματωμένη στον καθημερινό έλεγχο της επιχείρησης, είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο, η «Χριστοδουλάκης Ελ. Απόστολος» εξετάζει κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσουμε μία αρχική συνάντηση με σκοπό να εντοπίσουμε τις ανάγκες της επιχείρησής σας, να αξιολογήσουμε τους κινδύνους και να δομήσουμε την ελεγκτική στρατηγική σας.

Με περιοδικές και τελικές αναφορές κατά τη διάρκεια του ελέγχου, διασφαλίζουμε ότι θα εντοπιστούν όλα τα ζητήματα που υπάρχουν ή που θα προκύψουν και για τα οποία θα λάβετε τις προτάσεις μας, για την επίλυσή τους.