Υπηρεσίες

Τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς  

kostologhshΠολλές επιχειρήσεις έχουν ανάγκη το σχεδιασμό και την εφαρμογή, ενός συστήματος που θα υποστηρίξει τη διοίκηση στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, στη μείωση του κόστους, στην άσκηση του ελέγχου και στην τιμολόγηση των προϊόντων τους.

Η ανάγκη για καλύτερη αποτύπωση του κόστους, αλλά και του ελέγχου του, γίνεται επιτακτικότερη από το γεγονός ότι, οι βαθμοί ελευθερίας ορισμού των τιμών των προϊόντων κάθε εταιρείας, περιορίζονται σημαντικά, εξαιτίας του αυξανόμενου ανταγωνισμού και των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που ισχύουν στην αγορά. 

 

Η κοστολόγηση, έχει ως αρχικό στόχο, να μετρήσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια το κόστος, με τελικό σκοπό:

  • Να το ελέγξει και να το μειώσει, όπου είναι εφικτό.
  • Να παρέχει στη διοίκηση ένα πλήρες και ακριβές πλέγμα ορθολογικών πληροφοριών, για να πάρει αποφάσεις.
  • Να συνδράμει αποφασιστικά στην εφαρμογή μίας πιο ορθολογικής τιμολογιακής πολιτικής.

Στη Χριστοδουλάκης Ελ. Απόστολος μπορούμε να βοηθήσουμε σε όλα τα παραπάνω, να μειώσετε τα έξοδα σας, να γνωρίζετε τι ακριβώς σας κοστίζει η υπηρεσία ή το προϊόν που διαθέτετε, να το διαθέσετε στη σωστή τιμή και να πάρετε τις αποφάσεις που θα κάνουν την επιχείρησή σας να φτάσει εκεί που επιθυμείτε.