Υπηρεσίες

Τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς  

stratigikhΣτρατηγικός Σχεδιασμός

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των επιτυχημένων επιχειρήσεων. Οι επιτυχημένες επιχειρήσεις γνωρίζουν τις απειλές και τις ευκαιρίες του περιβάλλοντος, όπως γνωρίζουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους.

Χαράζουν ξεκάθαρη πορεία, θέτουν στόχους και τους πετυχαίνουν.

Ξεχωρίζουν από τον ανταγωνισμό και μεγιστοποιούν την αξία τους.

Επικοινωνήστε με τη «Χριστοδουλάκης Ελ. Απόστολος»  για να συναντηθείτε με την ομάδα στρατηγικού σχεδιασμού μας και να σας βοηθήσουμε να εξασφαλίσετε την επιτυχία σας.

Business plan

Ένα Business plan είναι μία περιγραφή του τρόπου με τον οποίο μία επιχείρηση θα πετύχει τους στόχους της. 

Το Business Plan αφορά τόσο νέες επιχειρήσεις, όσο και υφιστάμενες, που προσπαθούν να κινηθούν προς μία νέα κατεύθυνση. 

Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων προϋπολογισμό, προβλέψεις χρηματοδότησης, ανάλυση αγοράς και στρατηγική Μάρκετινγκ.

Με πρόβλεψη εσόδων και κόστους, παράλληλα με την αξιολόγηση των κινδύνων υλοποίησης μίας νέας επιχειρηματικής ιδέας, οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης μπορούν να λάβουν αποφάσεις υπολογισμένου ρίσκου και να διαμορφώσουν σωστά την ευρύτερη στρατηγική τους.

Εμείς στη «Χριστοδουλάκης Ελ. Απόστολος» σας βοηθάμε να αξιολογήσετε κάθε νέα ιδέα και να την εφαρμόσετε.

Επικοινωνήστε μαζί μας.