Υπηρεσίες

Τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς  

epidothseis

Οι επιδοτήσεις είναι μία μορφή οικονομικής υποστήριξης σε έναν οικονομικό κλάδο. Σε μεγαλύτερη ανάλυση, οι επιδοτήσεις αφορούν επιχειρήσεις, οργανισμούς ή ακόμα και μεμονωμένα άτομα. Σκοπός είναι η προώθηση συγκεκριμένης οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής από την οποία όμως μπορεί να επωφεληθούν σε μεγάλο βαθμό οι δικαιούχοι.

Οι μορφές που μπορεί να έχει μία επιδότηση, μπορεί να είναι

  • άμεση, με τη μορφή μετρητών ή άτοκου δανείου
  • έμμεση με τη μορφή φοροαπαλλαγών, επιδότησης χρηματοοικονομικής μίσθωσης, χαμηλότοκων δανείων και άλλες μορφές.

Εμείς στη «Χριστοδουλάκης Ελ. Απόστολος» έχουμε την τεχνογνωσία που οδηγεί στην επιτυχημένη επιδότηση και χρηματοδότηση μίας επιχείρησης.

Καλέστε μας για μία δωρεάν συνάντηση διερεύνησης των αναγκών σας, ώστε να προγραμματίσουμε την ένταξή σας σε όποιο επιδοτούμενο πρόγραμμα είναι διαθέσιμο τώρα ή στο μέλλον.