Νέα ΕΣΠΑ

Μείνετε ενημερωμένοι

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 50 % ΕΩΣ 100.000 € ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Προϋπολογισμός δράσης: 60.000.000 €

 

Δικαιούχοι

είναι ΜμΕ επιχειρήσεις, εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων 'Elevate Greece'. 

Επιδοτούνται σχέδια από 5.000 έως 100.000 ευρώ  ενώ το ποσό επιχορήγησης είναι τουλάχιστον 50% των εξόδων του 2019. Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό προκύπτουν από το άθροισμα των αγορών εμπορευμάτων χρήσης, των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης, του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους, διάφορα λειτουργικά έξοδα.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

·         Να λειτουργούν νόμιμα στη ελληνική επικράτεια

·         Να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 1/1/2020

·         Να είναι Πολύ Μικρές, Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις

·         Το άθροισμα των εξόδων κεφαλαίου κίνησης 2019 να είναι  ίσο ή μεγαλύτερο των 10.000 ευρώ

·         Να υπάρχει συμβατότητα με λίστα πληττόμενων ΚΑΔ όπως θα ορίζεται στο σχετικό Παράρτημα

·         Να μην χαρακτηρίζονται «προβληματικές» σύμφωνα τον ορισμό του προσωρινού πλαισίου στήριξης

·         Ο τομέας καινοτομίας να είναι συμβατός με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3.

 

Προϋπολογισμός κάθε αίτησης: από 5.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ

 

Επιδότηση: 50 %

 

Επιλέξιμη δαπάνη

Επιχορηγούνται οι επιχειρήσεις του “Elevate Greece” με ποσό τουλάχιστον 50% των εξόδων του 2019: Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό προκύπτουν από το άθροισμα:

• των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης

• των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης

• του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους

• Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα

 

Διάρκεια υλοποίησης έργου: Το  καταβληθέν  κεφάλαιο  κίνησης  θα  πρέπει  να  αναλωθεί  εντός  του  2021.  Τούτο  θα  αποδεικνύεται  από  το  έντυπο  Ε3  του  έτους  2021

 

Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών: 1/1/2020

 

Περίοδος Υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης: 16/3/2021 έως 30/9/2021 (ώρα 15.00)

 

Υπεύθυνη επικοινωνίας:  Ναταλία Κατσέλη 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105758594 και 6944251806

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.