Νέα ΕΣΠΑ

Μείνετε ενημερωμένοι

Επιδότηση έως 50% υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΩΣ 50% ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών

 

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ηπείρου

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 4.615.000 € 

Προϋπολογισμός ύψους επένδυσης: 50.000€ έως 400.000 € Ποσοστό ενίσχυσης: έως 75%

Διάρκεια υλοποίησης επένδυσης: 24 μήνες από την ημερομηνία απόφασης 

Έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών: μετά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.

Δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και το 40% 

 

Γράφει  ο Απόστολος Ελ. Χριστοδουλάκης

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες: 

 • Έχουν κλείσει 2 τουλάχιστον χρήσεις κατά την υποβολή της πρότασης (έναρξη πριν την 1.1.2016).
 • Λειτουργούν με μία από τις ακόλουθες μορφές: Α.Ε., ΕΠΕ, Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιρισμοί ή ατομικές επιχειρήσεις
 • Τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία
 • Δεν είναι προβληματικές.
 • Δεν έχουν επιβληθεί στην επιχείρηση πρόστιμα τα οποία έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 • Μεταποίηση προϊόντων πρωτογενή τομέα
 • Βιομηχανία της εμπειρίας
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και νεανική επιχειρηματικότητα.
 • Υγεία και ευεξία

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 • Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος- Μεταφορικά Μέσα 
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός- Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας 
 • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας -Προβολή – Προώθηση - Συμμετοχή σε Εκθέσεις 
 • Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού και υπηρεσιών Φοροτεχνικού και Νομικού Συμβούλου 
 • Λογισμικά και Υπηρεσίες Παραμετροποίησης Λογισμικού -Σύνταξη και Παρακολούθηση Επενδυτικού Σχεδίου
 • Λειτουργικές δαπάνες επιχείρησης 

 

 

Η ηλεκτρονική υποβολή γίνεται  από  10/7/2018 έως και 10/9/2018

 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε άμεσα στο 2105758594 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (κος Τσακός).

 

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.