Υπηρεσίες

Τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς  

prosfugesΣυχνά οι επιχειρήσεις ή οι ιδιώτες βρίσκονται αντιμέτωποι με το φορολογικό έλεγχο.

Συχνά οι φορολογικοί έλεγχοι αφορούν τεκμήρια, εμβάσματα εξωτερικού, παραβάσεις της νομοθεσίας, καταγγελίες και ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς.

Επιπλέον, συχνά τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου μπορούν:

  • να προβλεφθούν-προληφθούν πριν από αυτόν, 
  • να επηρρεαστούν κατά τη διάρκειά του ή
  • να αμφισβητηθούν μετά από αυτόν.

Με τους φορολογικούς ελέγχους να εντείνονται και με το κράτος να υιοθετεί νέες τεχνικές ελέγχου, να εφαρμόζει νέες μορφές προσφυγών (π.χ. ενδικοφανείς) και όλα αυτά να οδηγούν σε νέα πρόστιμα και προσαυξήσεις, εμείς στη

«Χριστοδουλάκης Ελ. Απόστολος» σας βοηθάμε σε κάθε στάδιο του φορολογικού ελέγχου και αντιμετωπίζουμε, δίπλα σας, κάθε περίπτωση με σθένος.