Blog

Μείνετε ενημερωμένοι

Strict Standards: Declaration of JParameter::loadSetupFile() should be compatible with JRegistry::loadSetupFile() in /home/christodoul/public_html/libraries/joomla/html/parameter.php on line 0
Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2022 16:05

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΩΣ 70 % ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ»

Σκοπός

παρέχει ενισχύσεις, υπό τη μορφή επιχορηγήσεων, για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που καλύπτουν όλο τον κύκλο ανάπτυξης ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών (new product development) και εμπεριέχουν:

·         Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες (ενδεικτικά: έρευνα αγοράς, μελέτη σκοπιμότητας, ενέργειες απόκτησης νέων γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη των νέων προϊόντων),

·         Δραστηριότητες Ανάπτυξης των νέων ψηφιακών προϊόντων/ υπηρεσιών,

·         Συμπληρωματικές δραστηριότητες Εμπορικής αξιοποίησης των νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

 

Προϋπολογισμός δράσης: 100.000.000 €

 

Δικαιούχοι

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (μέχρι 250 άτομα και τζίρο μέχρι 50 εκ. € Ή σύνολο ισολογισμού 43 εκ € ) οι οποίες:

1.       Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.

2.       Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα.

3.       Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.

4.       Έχουν νομική μορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων: 200.000 ευρώ έως 2.000.000 ευρώ

 

Επιδότηση: 35 % - 70 %

 

 

Επιλέξιμες δαπάνες


Δ.1.: Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες, που προηγούνται της κυρίως ανάπτυξης του προϊόντος:

1.1.: Εκπόνηση Μελέτης Σκοπιμότητας, με αντικείμενο την επιβεβαίωση της τεχνικής επάρκειας

και οικονομικής βιωσιμότητας, καθώς και τη διερεύνηση των επιμέρους παραμέτρων εμπορικής

αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του Έργου.

1.2.: Διενέργεια έρευνας αγοράς.

1.3.: Ενέργειες ερευνητικού χαρακτήρα που έχουν ως αντικείμενο την απόκτηση νέων γνώσεων

και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη των νέων προϊόντων (ενδεικτικά: κατασκευή πρωτοτύπων σε

εργαστηριακό περιβάλλον, εργαστηριακές προσομοιώσεις, κλπ), για τις οποίες τεκμηριώνεται

πλήρως η αναγκαιότητά τους με βάση την ειδική φύση και τις απαιτήσεις του έργου,

Δ.2.: Ανάπτυξη του προϊόντος, που αποτελεί και τον κύριο κορμό της επένδυσης:

2.1.: Ανάλυση και Λειτουργικός Σχεδιασμός.

2.2.: Τεχνικός Σχεδιασμός - Υλοποίηση του προϊόντος.

2.3.: Τυποποίηση, ετοιμασία για διάθεση (packaging, provisioning κλπ.)

Δ.3.: Εμπορική αξιοποίηση

3.1.: Διασφάλιση δικαιωμάτων εμπορικής και πνευματικής ιδιοκτησίας.

3.2.: Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις.

3.3.: Λοιπές Ενέργειες Προώθησης και Δημοσιότητα


Κριτήρια αξιολόγησης


1.       Κατανόηση αγοράς – στόχου

2.       Καταλληλότητα προϊόντος

3.       Ωριμότητα προϊόντος,

4.       Προφίλ και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα βασικής ομάδας

5.       Προφίλ και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα επιχείρησης δικαιούχου & συνεργατών

6.       Πληρότητα μεθοδολογίας εφαρμογής επιχειρηματικού σχεδίου

7.       Αξιολόγηση οικονομικής σκοπιμότητας και εμπορικής βιωσιμότητας

8.       Επίπεδο εξωστρέφειας

9.       Εμπορικό ενδιαφέρον από τρίτους – στρατηγικές συνεργασίες

10.   Επιπτώσεις


Σημειώνεται ότι υποβάλλεται σχετική μελέτη στην οποία θα πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά τα ανωτέρω κριτήρια αξιολόγησης.

Για τον υπολογισμό της σταθμισμένης βαθμολογίας κάθε κριτηρίου πολλαπλασιάζεται ο απόλυτος βαθμός του

με τη σχετική βαρύτητα (%) του κριτηρίου και το συντελεστή 100, δηλ.

Βαθμολογία Κριτηρίου Β(ΚΧΥ) = Β(ΚΧΥ) x Βαρύτητα χ 100

Προτάσεις που λαμβάνουν συνολική βαθμολογία μικρότερη των 150 βαθμών ή η βαθμολογία οποιασδήποτε Κατηγορίας Κριτηρίων είναι μικρότερη των 40 βαθμών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Διάρκεια υλοποίησης έργου: 24 μήνες από την απόφαση ένταξης

 

Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών: Το πρώτο χρονικά σημείο μεταξύ είτε της έναρξης των εργασιών που αφορούν στην επένδυση, είτε της πρώτης νομικά δεσμευτικής ανάληψης υποχρέωσης για την παραγγελία εξοπλισμού ή άλλης ανάληψης υποχρέωσης που καθιστά μη αναστρέψιμη την επένδυση.

 

 

Περίοδος Υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης: από 22/6/2022 έως 30/9/2022

 

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.