Νέα ΕΣΠΑ

Μείνετε ενημερωμένοι
Επιχορήγηση 100%, ποσά 25.000 - 40.000 ευρώ για ίδρυση νέας επιχείρησης ή επιχείρηση που ιδρύθηκε πρόσφατα. (Περιμένουμε τις ερωτήσεις και…
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) «2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ 1 Ύψος προϋπολογισμού: 140.000.000€ Συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση,…
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων από την 30η/12/2013 Μέχρι Εξαντλήσεως των πόρων Στόχοι:…
Σελίδα 13 από 13