Νέα ΕΣΠΑ

Μείνετε ενημερωμένοι
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 20.000.000 € Προϋπολογισμός ύψους επένδυσης: 15.000€ έως…
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 52.000.000€ Οι στρατηγικοί τομείς προτεραιότητας που θα…
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα Ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται 48 εκατ. €. Οι ενισχυόμενες δραστηριότητες θα πρέπει…
Σελίδα 13 από 15