Νέα ΕΣΠΑ

Μείνετε ενημερωμένοι
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα Ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται σε 17,5 εκατ. € Ενίσχυση με τη μορφή…
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Επιχορήγηση Αχαΐα Σε αναμονή προκήρυξης Σε αναμονή προκήρυξης Τριχωνίδα (Αιτωλ/νια, Ευρυτανία, Λευκάδα) 17/03/2015…
Αναμένεται άμεσα η προκήρυξη για Επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ με τίτλο: "ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ" Το πρόγραμμα αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους…
Επιχορήγηση 100%, ποσά 25.000 - 40.000 ευρώ για ίδρυση νέας επιχείρησης ή επιχείρηση που ιδρύθηκε πρόσφατα. (Περιμένουμε τις ερωτήσεις και…
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) «2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ 1 Ύψος προϋπολογισμού: 140.000.000€ Συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση,…
Σελίδα 13 από 14