Νέα ΕΣΠΑ

Μείνετε ενημερωμένοι
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 120.000.000 € Προϋπολογισμός ύψους επένδυσης : 25.000€ έως 400.000 €…
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 24.250.000€ Γράφει ο Απόστολος Χριστοδουλάκης  ΣΤΟΧΟΣ: Η δημιουργία…
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 30.000.000€ Γράφει ο Απόστολος Χριστοδουλάκης
Δημοσιεύθηκε το Νέο Πρόγραμμα που στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης…
ΘΕΜΑ: Επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το…
Σελίδα 9 από 14