Νέα ΕΣΠΑ

Μείνετε ενημερωμένοι
Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 3.100.000€ Προϋπολογισμός ύψους επένδυσης : έως 200.000€…
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα Προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται σε 80 εκατ. € Ενίσχυση με τη μορφή κεφαλαίου…
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 120.000.000 € Προϋπολογισμός ύψους επένδυσης : 25.000€ έως 400.000 €…
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 24.250.000€ Γράφει ο Απόστολος Χριστοδουλάκης  ΣΤΟΧΟΣ: Η δημιουργία…
Σελίδα 7 από 12