Νέα ΕΣΠΑ

Μείνετε ενημερωμένοι
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 52.000.000€ Οι στρατηγικοί τομείς προτεραιότητας που θα…
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα Ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται 48 εκατ. €. Οι ενισχυόμενες δραστηριότητες θα πρέπει…
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα Ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται σε 17,5 εκατ. € Ενίσχυση με τη μορφή…
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Επιχορήγηση Αχαΐα Σε αναμονή προκήρυξης Σε αναμονή προκήρυξης Τριχωνίδα (Αιτωλ/νια, Ευρυτανία, Λευκάδα) 17/03/2015…
Αναμένεται άμεσα η προκήρυξη για Επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ με τίτλο: "ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ" Το πρόγραμμα αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους…
Σελίδα 7 από 8

Τελευταία Νέα

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8