Νέα ΕΣΠΑ

Μείνετε ενημερωμένοι
Προϋπολογισμός δράσης: 330 εκ. ευρώ €   Δικαιούχοι: Δικαιούχοι του προγράμματος είναι μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, που έχουν κύριο ΚΑΔ…
Δικαιούχοι Φυσικά πρόσωπα με εμπράγματο δικαίωμα (πλήρους κυριότητας/επικαρπίας/ψιλής κυριότητας) σε επιλέξιμη κατοικία και εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια ενίσχυσης. Κατηγορία…
Προϋπολογισμός δράσης: 60.000.000 €   Δικαιούχοι είναι ΜμΕ επιχειρήσεις, εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων 'Elevate Greece'.  Επιδοτούνται σχέδια από 5.000…
Προϋπολογισμός δράσης: 80.000.000 € Δικαιούχοι Επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή. Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής: 1.       Να δραστηριοποιούνται…
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 100% ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Κρήτης Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται…
Σελίδα 1 από 19