Νέα ΕΣΠΑ

Μείνετε ενημερωμένοι
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: 100%   ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι, ως φυσικά πρόσωπα, εγγεγραμμένοι στον δικηγορικό σύλλογο   ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ·         Να έχουν ως…
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 16.000.000 €   ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: 100%   ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με: Κύριο ΚΑΔ ή…
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 330.000.000 €   ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: 100%   ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Επιχειρήσεις Εστίασης με: 1.       Μείωση του κύκλου εργασιών της άνω…
Προϋπολογισμός δράσης: 330 εκ. ευρώ €   Δικαιούχοι: Δικαιούχοι του προγράμματος είναι μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, που έχουν κύριο ΚΑΔ…
Δικαιούχοι Φυσικά πρόσωπα με εμπράγματο δικαίωμα (πλήρους κυριότητας/επικαρπίας/ψιλής κυριότητας) σε επιλέξιμη κατοικία και εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια ενίσχυσης. Κατηγορία…
Σελίδα 1 από 19